Hỏi đáp môn Toán

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cho đoạn thẳng AB. TRên tia đối của AB lấy điểm M , trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho AM = BN . So sánh BM và AN ?

 

Vẽ hình rồi làm hẳn hỏi mới có L I K E ko làm thì cút ! 

MOng mọi người giúp đỡ ! haha

Được cập nhật 29 tháng 11 2016 lúc 12:46 10 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.