"> " />
Đỗ Quyên

loading...

Nghe nói giờ này các bạn hay online. Xem ai nhanh tay hơn nào :">

Lysr
22 tháng 11 lúc 19:37

1. Draw

2. write

3. Read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (1)
Dương Minh Huy
22 tháng 11 lúc 19:38

1. draw

2. write

3. read 

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run 

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
22 tháng 11 lúc 19:40

1 draw

2 write

3 read

4 sit

5 talk

6 eat 

7 walk

8 run 

9 stand

10 drink

Bình luận (0)
Mikachan
22 tháng 11 lúc 19:41

1. draw

2. write

3. read 

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run 

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
Thái Thị Khánh Huyền
22 tháng 11 lúc 19:51

1. Draw

2. Write

3. Read

4. Sit

5. Talk

6. Eat

7. Walk

8. Run

9. Stand

10. Drink

Bình luận (0)
Quỳnh Đỗ
22 tháng 11 lúc 20:08

1, Draw

2, Write

3, Read

4, Sit

5, Talk

6, Eat

7, Walk

8, Run

9, Stand

10, Drink

Bình luận (0)
Đức Minh
22 tháng 11 lúc 20:15

1. draw

2. write

3. read

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run

9. stand

10. drink

Bình luận (0)

1. draw

2. write

3. read

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo Nhi
22 tháng 11 lúc 20:53

1. draw

2. write

3. read

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
ERROR
22 tháng 11 lúc 20:59

1.Draw

2.Write

3.Read

4.Sit

5.Talk

6.Eat

7.Walk

8.Run

9.Stand

10.Drink

Bình luận (0)
Nguyễn Bách
22 tháng 11 lúc 21:00

1 draw

2 write

3 read

4 sit

5 talk

6 eat 

7 walk

8 run 

9 stand

10 drink

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
22 tháng 11 lúc 21:02

1.draw

2.write

3.read

4.sit

5.talk

6.eat

7.walk

8.run

9.stand

10.drink

Bình luận (0)
Van Toan
22 tháng 11 lúc 21:06

1. draw

2. write

3. read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Huy Hoàng
22 tháng 11 lúc 21:06

1.draw

2.write

3.read

4.sit

5.talk

6.eat

7.walk

8.run

9.stand

10. drink

Bình luận (0)
Nhật Văn
22 tháng 11 lúc 21:10

1. draw

2. write

3. read

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
Phan Ngọc Diễm My
22 tháng 11 lúc 21:30

1. Draw

2. Write

3. Read

4. Sit

5. Talk

6. Eat

7. Walk

8. Run

9. Stand

10. Drink

Bình luận (0)
Trần Duy Anh
22 tháng 11 lúc 21:38

1.draw

2.write

3.read

4.sit

5.talk

6.eat

7.walk

8.run

9.stand

10.drink

Bình luận (0)
Pikachu
23 tháng 11 lúc 11:32

1 draw 2 write 3 read 4 sit 5 talk 6 eat 7 walk 8 run 9 stand 10 drink

Bình luận (0)
Võ Thị Mạnh
23 tháng 11 lúc 17:03

1. Draw

2. write

3. Read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (0)
nguyễn tiến minh
23 tháng 11 lúc 17:23

1.draw

2.write

3.read

4.read

5.talk

6.eat

7.walk

8.run

9.stand

10.drink

Bình luận (0)
nguyễn minh lâm
23 tháng 11 lúc 18:44

1. Draw

2. write

3. Read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (0)
Ánh Nguyễn
23 tháng 11 lúc 19:13

1. draw

2. write

3. read

4.sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
Huỳnh Gia Huy
23 tháng 11 lúc 19:31

1. draw

2. write

3. read

4. sit

5. talk

6. eat

7. walk

8. run

9. stand

10. drink

Bình luận (0)
nguyen phuong thao
23 tháng 11 lúc 19:46

1. Draw

2. write

3. Read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

  
Bình luận (0)
GiaHuyLuong5AA
23 tháng 11 lúc 19:58

1. draw

2. write

3. Read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (0)
Vũ Thuỳ Linh
23 tháng 11 lúc 20:28

1.draw .................................................................. 

chúc các bạn thành công nha

Bình luận (0)
Phạm Quỳnh Mai
23 tháng 11 lúc 20:45

1. draw

2. write

3. read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (0)
Phạm Quỳnh Mai
23 tháng 11 lúc 20:47

draw,write,read,sit,talk,eat,walk,run,stand,drink

 

Bình luận (0)
Lê Thị Yến My
24 tháng 11 lúc 10:41

1. Draw

2. write

3. Read

4.sit

5. talk

6. eat

7.walk

8. run

9. stand

10.drink

Bình luận (0)
Lê gia bảo
24 tháng 11 lúc 13:08

\(\text{1. Draw 2. write 3. Read 4.sit 5. talk 6. eat 7.walk 8. run 9. stand 10.drink}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kuruishagi zero
Xem chi tiết
Kamado Nezuko
Xem chi tiết
lê thanh sơn
Xem chi tiết
Trần Thị Mai Trang
Xem chi tiết
Minnie_YM
Xem chi tiết
_No Way_
Xem chi tiết
hot boy ngoc anh
Xem chi tiết
Mimi Queen Ni
Xem chi tiết
Bangtan Bàngtán Bất Bình...
Xem chi tiết
T༶O༶F༶U༶U༶
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)