Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 58
Điểm GP 26
Điểm SP 54

Người theo dõi (2)

kudo-shinichi
Huy Jenify

Đang theo dõi (0)