Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 155
Điểm GP 14
Điểm SP 45

Người theo dõi (2)

Hiếu Lê

Đang theo dõi (0)