Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 201
Điểm GP 6
Điểm SP 388

Người theo dõi (10)

nhuquynhtran acc2
kiro
ERROR
Nguyễn thương
Vũ tiến đạt

Đang theo dõi (11)

ERROR
Lãnh Hàn
ERROR
Karik-Linh

Câu trả lời:

Tham khảo :

Thí dụ:

     1.                                             2.

▪ một ngôi nhà gỗ▪ đạp xe dọc sông
▪ một dòng sông đẹp▪ hái hoa dại
▪ một chiếc thuyền▪ bơi trên sông
▪ một cánh đồng hoa dại▪ chèo thuyền trên sông

3. Cấu trúc của một bài thuyết trình

▪ Giới thiệu : chào khán giả, giới thiệu bản thân và chủ đề

▪ Phần chính : trình bày các điểm chính (học sinh có thể xây dựng các điểm chính bằng cách trả lời các câu hỏi và sắp xếp các câu trả lời một cách hợp lý)

▪ Kết luận : tóm tắt những điểm chính, mời các câu hỏi của khán giả và cảm ơn khán giả đã lắng nghe.

4. Ngôn ngữ hữu ích

▪ Giới thiệu

- Lời chào (Xin chào / Chào / Chào buổi sáng / Chào buổi chiều)

- Giới thiệu bản thân (Tên tôi là…. Đây là các thành viên trong nhóm của tôi: ……)

- Giới thiệu chủ đề (Hôm nay chúng ta sẽ nói về… / Bạn đã bao giờ nghĩ về…? / Bạn đã bao giờ nhìn thấy…? / Hãy xem bức tranh này.

▪ Phần thân chính

- Trình bày những điểm chính (Thứ nhất / Thứ hai / Điểm khác là… / Ngoài ra…)

▪ Kết luận

- Tóm tắt những điểm chính (Tổng kết / Kết luận / Tóm lại / Tất cả…)

- Câu hỏi mời (Có câu hỏi nào không? / Có ai muốn biết thêm về…? / Vui lòng hỏi chúng tôi bất cứ điều gì. / Có điều gì bạn muốn hỏi không? ...)

- Cảm ơn khán giả (Cảm ơn bạn / Cảm ơn đã lắng nghe / Cảm ơn thời gian của bạn. / Cảm ơn bạn đã quan tâm…)