Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 769
Điểm GP 54
Điểm SP 1056

Người theo dõi (24)

vo ho hieu trung
Linh Lê
Trongxuong Nguyen
ngọc hân

Đang theo dõi (3)

Pikachu acc 2
ᾘᾱɧřʊ
Pikachu

Câu trả lời:

D