Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 1423
Điểm GP 154
Điểm SP 939

Người theo dõi (17)

Khánh Vân
Nghĩa Lê
duckk

Đang theo dõi (3)

Karik-Linh
Anh Thư Bùi