Nguyễn Việt Minh Huy

dẫn 4.958 lít khí h2 đi qua 8 gam fe2o3 nung nóng 1 thời gian thu đc 5 84 gam chất rắn A.tính H% và phần trăm khối lượng

 

Đỗ Tuệ Lâm
Hôm kia lúc 6:24

\(n_{H_2}=\dfrac{4,958}{24,79}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{8}{160}=0,05\left(mol\right)\)

\(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

0,05--->0,15-->0,1

\(H\%=\dfrac{0,1.56.100\%}{5,84}=95,89\%\)

phần trăm khối lượng gì ấy:")

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Leenh
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Lê Hông Anh
Xem chi tiết
SatsukiUser
Xem chi tiết
Tieu Viem
Xem chi tiết
And see Hide
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
nguyễn hồ gia như
Xem chi tiết