Bảo Huy

Bài 5. Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Fe. Cho 12,0 gam X tác dụng với khí H2 dư nung nóng thu được 10,08 gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong X.

hnamyuh
16 tháng 8 2021 lúc 10:00

Gọi $n_{Fe_2O_3} = a(mol) ; n_{Fe} = b(mol)$
$\Rightarrow 160a + 56b = 12(1)$

$Fe_2O_3 + 3H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3H_2O$

Suy ra : $2a.56 + 56b = 10,08(2)$
Từ (1)(2) suy ra a = 0,04 ; b = 0,1

$\Rightarrow m_{Fe_2O_3} = 0,04.160 = 6,4(gam);  m_{Fe} = 0,1.56 = 5,6(gam)$ 

Bình luận (0)
Nguyễn Gia  Linh
16 tháng 8 2021 lúc 9:58

TN1 Fe ---> Fe 

       x                x mol

 FeO+ H2 ---> Fe + H2O 

  y                      y

Fe2O3  + 3H2---> 2Fe + 3H2O

z                               2z

=> 56x + 72y+ 160z=2,36

TN2 Fe + CuSO4---> FeSO4+ Cu

         x                                        x mol

FeO và Fe2O3 không tác dụng 

=> 64x+ 72y+ 16O z=2,48

lại có 56x+ 72y+ 160z=2,36

giả hệ 3 pt => x=0,015 ,y= 0,01 , z=0,005

=> mFe=0,84 gan , mFeO=0,72 gam, mFe2O3=0,8 gam.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
alo giúp đỡ tôi
Xem chi tiết
alo giúp đỡ tôi
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Ly
Xem chi tiết
Mẫn 8/2 Minh
Xem chi tiết