And see Hide

bài 3: dẫn luồng khí co qua 50 gam hỗn hợp cuo và fe2o3 (dư) nung nóng thu,sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn còn lại 48,4 gam.a. viết pthh và tính thể tích khí co phản ứng.b. khí thoát ra cho qua bình đựng nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
28 tháng 2 2022 lúc 17:02

a)

PTHH: CuO + CO --to--> Cu + CO2

            Fe2O3 + 3CO --to--> 2Fe + CO2

\(n_{O\left(mất.đi\right)}=\dfrac{50-48,4}{16}=0,1\left(mol\right)\)

nCO = nO(mất đi) = 0,1 (mol)

=> VCO = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

b)

nCO2 = nCO = 0,1 (mol)

PTHH: Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O

                               0,1---->0,1

=> \(m_{CaCO_3}=0,1.100=10\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tieu Viem
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
xD Giap
Xem chi tiết
anhlephuong
Xem chi tiết