Bảo Huy

Bài 2. Hòa tan 6,6 gam hỗn hợp A gồm Al và Mg trong dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được dung dịch B và 7,168 lít (đktc) khí H2. Dẫn H2 qua CuO (vừa đủ) nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A và tính m.


Các câu hỏi tương tự
Bảo Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
bao trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Rikka
Xem chi tiết
chôuu daq thấy mình cuti...
Xem chi tiết
Trần Mai Anh
Xem chi tiết
Huy bủh
Xem chi tiết
Khiết Hạ Băng
Xem chi tiết