Bảo Huy

Bài 2. Hòa tan 6,6 gam hỗn hợp A gồm Al và Mg trong dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được dung dịch B và 7,168 lít (đktc) khí H2. Dẫn H2 qua CuO (vừa đủ) nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A và tính m.

Nguyễn Nho Bảo Trí
16 tháng 8 2021 lúc 10:50

                                  Số  mol của khí hidro ở dktc

                                  nH2 = \(\dfrac{V_{H2}}{22,4}=\dfrac{7,168}{22,4}=0,32\left(mol\right)\)

Pt :                           2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2\(|\)

                                   2          3                 1               3

                                   a                                             0,32

                                     Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2\(|\)

                                       1         1                1           1

                                       b                                       0,32

                                         Gọi a là số  mol của Al

                                                b là số mol của Mg

Theo đề ta có :                        mAl Mg+ m = 6,6 (g)

                                        ⇒ nAl . MAl + nMg . MMg = 6,6 g

                                                27a + 24b = 6,6g (1)

Theo phương trình :                    3a + 1b = 0,32 (2)

Từ (1),(2), ta có hệ phương trình : 

                                                      27a + 24b = 6,6

                                                       3a + 1b = 0,32

                                                       ⇒ \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,024\\b=0,248\end{matrix}\right.\)

                                                    Khối lượng của nhôm

                                                         mAl = nAl . MAl

                                                                = 0,024 .27

                                                                = 0,648 (g)

                                                     Khối lượng của magie

                                                         mMg = nMg . MMg

                                                                  = 0,248 . 24

                                                                   = 5,952 (g)

 Pt :                                 H2 + CuO → (to) Cu + H2O\(|\)

                                        1        1                 1        1

                                       0,32                     0,32

                                         Số mol của đồng

                                      nCu = \(\dfrac{0,32.1}{1}=0,32\left(mol\right)\)

                                       Khối lượng của đồng

                                        mCu = nCu . MCu

                                                = 0,32 . 64

                                                = 20,48 (mol)

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
bao trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Rikka
Xem chi tiết
chôuu daq thấy mình cuti...
Xem chi tiết
Trần Mai Anh
Xem chi tiết
Huy bủh
Xem chi tiết
Khiết Hạ Băng
Xem chi tiết