SatsukiUser

NÂNG CAO
Thổi khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe
2O3 nung nóng. Sau phản ứng thu được 10,88 gam chất rắn A gồm 4 chất và 2,668l khí CO2 ( đktc )
a) Tính m
b) Lấy 1/10 lượng CO2 ở trên cho vào 0,4l Ca(OH)2 thu đc 0,2g kết tủa và khi nung nóng đ tạo thành ktủa lại tăng thêm p gam. Tính nồng độ mol của dd Ca(OH)2 và p

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 8 2023 lúc 13:48

a: \(CO+Fe_2O_3\rightarrow A+CO_2\)

\(n_{CO}=n_{CO_2}=\dfrac{2.668}{22.4}=0.12\left(mol\right)\)

m Fe2O3=mA+mCO2-mCO=12,8(g)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0.1\left(mol\right)\)

=>Tỉ lệ \(\dfrac{n_{Ca\left(OH\right)_2}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0.1}{0.12}>1\)

=>Tạo 2 muối, có kết tủa

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)

a             a                  a

\(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

2b               b                         b

Theo đề, ta có hệ:

a+2b=0,12 và a+b=0,1

=>a=0,08 và b=0,02

=>m CaCO3=8(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Long Phi Ly
Xem chi tiết
loann nguyễn
Xem chi tiết
loann nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn hồ gia như
Xem chi tiết
Hoàng Lê Minh
Xem chi tiết
Hong Lan Nguyen Thi
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tuấn Lê hoàng
Xem chi tiết
alo giúp đỡ tôi
Xem chi tiết