Lê Hông Anh

Dẫn 4,48 l khí H2 (đktc) đi qua hỗn hợp gồm 21,6g FeO và 8g MgO nung nóng 1 thời gian thu được 8,4g kl.

a,Tính hiệu suất 

b,Tính % khối lượng mỗi chất tham gia chất rắn sau phản ứng 


Các câu hỏi tương tự
Toka Cavil
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Tạ Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Beamder
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
nguyễn hồ gia như
Xem chi tiết