Vận dụng những kiến thức đã học về mạch điện, các em hãy xác định điện trở tương đương của đoạn mạch trong hình vẽ nhé.

loading...

 

Đào Tùng Dương
Hôm kia lúc 10:29

Tóm tắt sơ đồ: 

\(\left[\left(R_1nt\left(R_2//R_4\right)\right)//R_3\right]\)

\(R_2+R_4=\dfrac{5.5}{5+5}=2,5\left(\Omega\right)\)

\(R_2+R_2+R_4=2,5+9,5=12\left(\Omega\right)\)

\(R_m=\dfrac{12.4}{12+4}=3\left(\Omega\right)\)

-> A

Bình luận (0)

Vẽ lại mạch như sau:

loading...

Do đó, ta có sơ đồ: R1//(R3 nt(R4//R2))

R4//R2 nên \(R_{24}=\dfrac{R_2\cdot R_4}{R_2+R_4}=\dfrac{5\cdot5}{5+5}=\dfrac{25}{10}=2,5\left(\Omega\right)\)

R3 nt R42 nên \(R_{342}=R_3+R_{24}=2,5+4=6,5\Omega\)

R1//R234 nên \(R=\dfrac{R_1\cdot R_{234}}{R_1+R_{234}}=\dfrac{9,5\cdot6,5}{9,5+6,5}=3,859375\left(\Omega\right)\simeq4\Omega\)

=>Chọn B

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Huy
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Ánh Dương Trương
Xem chi tiết
Yếnn Thanhh
Xem chi tiết
Anh Minh
Xem chi tiết
Nguyễn quốc việt
Xem chi tiết
Djgdtf
Xem chi tiết
Hoang Trung Hai
Xem chi tiết