Hoang Trung Hai

Câu 2. Công thức của Đoạn mạch song song Câu 3. Cho đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc song song với nhau giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 3V a. Vẽ sơ đồ mạch điện ? b. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. c. Tính dòng điện qua các điện trở và dòng điện trong mạch chính. Câu 4, Ba điện trở được mắc song song với nhau vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế UAB. Biết dòng điện qua R2 là 1,5A. Tính a) HĐT giữa hai đầu đoạn mạch? b) CĐDĐ chạy trong mạch chính, qua các điện trở R1 và R3?

乇尺尺のレ
24 tháng 9 2023 lúc 21:08

\(2.\\ I=I_1+I_2\\ R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}\\ U=U_1=U_2\)

\(3.\)

a.

Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, mạch song song, mạch  cầu

b,c) thiếu dữ kiện 

4. thiếu dữ kiện 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Việt
Xem chi tiết
Trần Thanh Huyền
Xem chi tiết
Nghii Trần
Xem chi tiết
tun nguyen
Xem chi tiết
Lưu Đạt
Xem chi tiết
Bùi Hùynh Bích Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Trần Quang Tuyến
Xem chi tiết
Tuyet Pham
Xem chi tiết