Hoàng Đức Long

Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?

A.  1 R t đ = 1 R 1 + 1 R 2

B.  R t đ = R 1 . R 2 R 1 - R 2

C.  R t đ = R 1 + R 2

D.  R t đ = R 1 - R 2

Vũ Thành Nam
6 tháng 8 2018 lúc 15:22

Biểu thức xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

→ Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thị Ngoan Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
LÊ KHÁNH NGUYÊN
Xem chi tiết
Hồ Minh Khang
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
trang thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Can You Find Me?
Xem chi tiết
Trần Văn Hoàng
Xem chi tiết