Yếnn Thanhh

cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ biết điện trở r1=5 ôm r2=10 ôm cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 và 4A.

a) hãy tính điện trở trở tương đương đoạn mạch đã cho

b)tính hiệu thế giữa hai đầu R2

c) tính hiệu điện thế hai đầu mạch chínhloading...

Nguyễn Nho Bảo Trí
30 tháng 10 2023 lúc 12:39

MCD : \(R_1ntR_2\)

a) Điện trở tương đương : \(R_{tđ}=R_1+R_2=5+10=15\left(\Omega\right)\)

b) \(R_1ntR_2\Rightarrow I_1=I_2=I=4A\)

\(\Rightarrow U_2=I_2.R_2=4.10=40\left(V\right)\)

c) Hiệu điện thế ở 2 đầu mạch chính : \(U=I.R_{tđ}=4.15=60V\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Chi
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Lovell Felix
Xem chi tiết
kietdvjjj
Xem chi tiết
kietdvjjj
Xem chi tiết
Bùi Thị Thảo Nhi
Xem chi tiết
phng
Xem chi tiết
Xun TiDi
Xem chi tiết
Đào Bá Hoàng Anh
Xem chi tiết