Djgdtf

cho mạch điện như hình vẽ r1=15ôm r2=25ôm r3=10ôm Uab =12v không đổi a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch b) tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở c) để điện trở tương đương của đoạn mạch là 7,5 ôm người ta thay R1 bởi điện trở Rx. tính Rx

nthv_.
15 tháng 10 2021 lúc 17:03

Điện trở tương đương: \(R=\dfrac{\left(R1+R2\right)R3}{R1+R2+R3}=\dfrac{\left(15+25\right)10}{15+25+10}=8\Omega\)

\(U=U12=U3=12V\)(R12//R3)

\(I=U:R=12:8=1,5A\)

\(I3=U3:R3=12:10=1,2A\)

\(R1ntR2\Rightarrow I12=I1=I2\)

Mà: \(I12=I-I3=1,5-1,2=0,3A\)

\(\Rightarrow I12=I1=I2=0,3A\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Khỉ
Xem chi tiết
Huyền diệu Nguyễn phạm
Xem chi tiết
Thiên Phong
Xem chi tiết
võ huỳnh đình sang
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Ha Tran
Xem chi tiết
Ha Tran
Xem chi tiết
Ha Tran
Xem chi tiết
Ha Tran
Xem chi tiết