Bảo Huy

Hai điện trở R1 = 10Ω, R2 = 30Ω được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế Uab = 15V như hình vẽ a) xác định Điện trở tương đương của đoạn mạch b)Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch điện và qua mỗi điện trở


Các câu hỏi tương tự
Bạch Linh
Xem chi tiết
tun nguyen
Xem chi tiết
thảo ngân
Xem chi tiết
qqqqqq
Xem chi tiết
Nghii Trần
Xem chi tiết
Phước Nguyễn
Xem chi tiết
Harry
Xem chi tiết
Trần Duy Sang
Xem chi tiết
Bùi Hùynh Bích Trâm
Xem chi tiết