Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Luong Duong
Nguyễn Tiên Anh
Bò Sữa

Đang theo dõi (0)