Hoàng Đức Long

Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp?

A.  1 R t d = 1 R 1 + 1 R 2

B.  R t d = R 1 R 2 R 1 − R 2

C.  R t d = R 1 + R 2

D.  R t d = R 1 − R 2

Vũ Thành Nam
29 tháng 4 2017 lúc 8:10

Ta có: Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành: Rtd = R1 + R2

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Văn Hoàng
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hayato Gaming
Xem chi tiết
Hy Nguyễn
Xem chi tiết
trang thủy
Xem chi tiết
LÊ KHÁNH NGUYÊN
Xem chi tiết
thùy trâm
Xem chi tiết
Ý KIM
Xem chi tiết
Thị Ngoan Nguyễn
Xem chi tiết