Canh Canh
Xem chi tiết
Mèo Dương
Xem chi tiết
Ngô Minh Đức
Xem chi tiết
Châu Triều băng
Xem chi tiết
Phương_52_7-23 Uyên
Xem chi tiết
Phía sau một cô gái
3 giờ trước (21:21)

Áp dụng định lý Py - ta - go đảo vào tam giác ABC nên ta có:

\(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(10^2=6^2+8^2\)

Vậy tam giác ABC vuông tại A

Bình luận (1)
Tuấn Nguyễn
3 giờ trước (21:22)

Ta thấy \(6^2+8^2=10^2\)

\(AB^2+AC^2=BC^2\)

⇒ΔABC vuông tại A(Định lí Pytago đảo)

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
2 giờ trước (21:42)

\(\dfrac{2x^2+x-1}{x^2-2x-3}=\dfrac{\left(x+1\right)\left(2x-1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-3\right)}=\dfrac{2x-1}{x-3}\)

Bình luận (0)
Đỗ Ngọc Lộc
Xem chi tiết
Đào Thùy Dương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)