Ôn tập toán 6

Nguyen Thi Thanh Thao

Một số tự nhiên chia cho 4 dư 3 , chia cho 17 dư 9 , chia cho 19 dư 13 . Hỏi số đó chia cho 1292 du bao nhiêu ?

Kẹo dẻo
29 tháng 7 2016 lúc 14:45

Gọi số đó là a
a chia cho 4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 4 => a+ 25 chia hết cho 4
a chia 17 dư 9 => a+ 8 chia hết cho 17 => a + 25 chia hết cho 17
a chia cho 19 dư 13 => a + 6 chia hết cho 19 => a+ 25 chia hết cho 19 => a+ 25 chia hết cho 4;17;19
a nhỏ nhất nên a + 25 nhỏ nhất => a+ 25 = BCNN ﴾4;17;19﴿ = 4.17.19 = 1292 => a = 1292 ‐ 25 = 1267 b﴿ a + 25 = 1292 => a + 25 chia hết cho 1292 => a chia cho 1292 dư 1292 ‐ 25 = 1267

Bình luận (2)
Lê Nguyên Hạo
29 tháng 7 2016 lúc 18:25

A = 4p + 3 = 17m + 9 = 19n + 13 
A + 25 = 4p + 28 = 17m + 34 = 19n + 38 
Nhận thấy A+25 đồng thời chia hết cho 4, 17 và 19 
vậy A+25 chia hết cho 4.17.19 =1292 
A = 1292 - 25 = 1267

Bình luận (0)
phuong phuong
29 tháng 7 2016 lúc 14:46

số chia hết cho 4,17,19 là:

3x17x19=1292

số đó chia 1292 dư:

3+9+13=25

Bình luận (1)
DANGBAHAI
27 tháng 9 2016 lúc 9:24

số 1267

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhung Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Lady Ice
Xem chi tiết
letienluc
Xem chi tiết
Đại Phạm Khắc
Xem chi tiết
Luffy Không Rõ Họ Tên
Xem chi tiết
ShuShi
Xem chi tiết