Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (0)