Ôn tập toán 6

Nhung Trâm

Một số chia cho 4 dư 3 , chia cho 17 dư 9 , chia cho 19 dư 13 . Hỏi số đó chia cho 1292 thì dư bao nhiêu ?

Mong các bạn giúp mình giải bài này càng nhanh càng tốt nhé

Trần Duy Quân
5 tháng 8 2016 lúc 8:49

Gọi số cần tìm là A . Theo bài ra ta có :

\(A=4q_1\)\(+3\)

\(A=17q_2\)\(+9\)

\(A=19q_3\)\(+13\left(q_1,q_2,q_3\in N\right)\)

\(\rightarrow A+25=4\left(q_1+7\right)=17I\left(q_2+2\right)=19\left(q_3+2\right)\)

\(\rightarrow A+25\)chia hết cho 4 ; 17 ; 19 mà ( 4 ; 17 ; 19 ) = 1 ( A + 25 ) chia hết cho tích ( 4 . 17 . 19 ) hay A + 25 = 1292k ( K thuộc N ) 

\(\rightarrow\)A = 1292k - 25 = 1292k - 1292k + 1267 = 1292 ( k - 1 ) + 1267

Vậy khi chia A cho 1292 thì dư 1267.

Bình luận (0)
Trần Lê Lâm Nguyên
8 tháng 1 2019 lúc 16:31

gọi A là số cần tìm ta có:

A = 4q1+3

A = 17q2+9

A = 19q3+13 (q1, q2, q3 ∈ N)

→ A + 25 = 4 (q1 + 7) = 17I (q2 + 2)

= 19 (q3 + 2)

⇒ A+ 25 chia hết cho 4;17;19 mà (4;17;19) =1(A+25) chia hết cho tích(4;17;19) hay A+25=1292K(k thuộc N)

⇒ A=1292K-25=1292k-1292K+1267= 1292(K-1)+1267

vậy khi chia A cho 1292 thì dư 1267

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
ShuShi
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Lady Ice
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Vanessa Mlee
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Anh Pham
Xem chi tiết
viston
Xem chi tiết