Ôn tập toán 6

Nguyễn Trung Hiếu

Một số tự nhiên khi chia cho 5 dư 3 va khi chia cho 7 dư 4. Hỏi số tự nhiên đó khi chia cho 35 thì có số dư là bao nhiêu? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự
Luffy Không Rõ Họ Tên
Xem chi tiết
nguyễn quốc duy
Xem chi tiết
nguyễn quốc duy
Xem chi tiết
Dương Nguyễn Thùy
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Anh
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết
Dương Nguyễn Thùy
Xem chi tiết
Hạ Tử Vy
Xem chi tiết