Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 232
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (79)

Takanashi Rikka
Ran Mouri
Eren Jaeger

Đang theo dõi (8)