Ôn tập toán 6

ShuShi

 

Một số chia 4 dư 3, chia 17 dư 9. Hỏi số đó chia 1992 dư bao nhiêu? 

Ghi rõ cách giải chi tiết một cách dễ hiểu cho mk nhé!! 


Các câu hỏi tương tự
Nhung Trâm
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Lady Ice
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Vanessa Mlee
Xem chi tiết
Phan Thanh Bình
Xem chi tiết
Diệp Alesa
Xem chi tiết
letienluc
Xem chi tiết