Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 144
Số lượng câu trả lời 96
Điểm GP 3
Điểm SP 95

Người theo dõi (81)

EDOGAWA CONAN
Tsukino Usagi
$Mr.VôDanh$

Đang theo dõi (30)