Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 2051
Điểm GP 937
Điểm SP 4727

Người theo dõi (1509)

Thanh Hà
iiipontyu
An Diệp Nhiên
hung

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian