Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 289
Số lượng câu trả lời 351
Điểm GP 23
Điểm SP 258

Người theo dõi (34)

ha ngoc anh
Jerin
Duy Khanh
Trần Ngọc Mai

Đang theo dõi (158)

Ánh girl xinh
Jerin
ha ngoc anh

Dòng thời gian