Ôn tập toán 6

Tiểu Thư Kiêu Kì

Một số chia cho 7 dư 5, chia cho 11 dư 3 và chia cho 17 dư 4. Hỏi số đó chia cho 1309 dư bao nhiêu?

Ngô Tấn Đạt
9 tháng 9 2016 lúc 20:24

Ta thấy 1309=7.11.17

Gọi số chia cho 7 dư 5 là b , và số bị chia là a

Gọi số chia cho 11 dư 3 là q , và số bị chia là p 

Gọi số chia cho 17 dư 4 là m và số bị chia là n 

Ta thấy : a:b=7 dư 5 ; p:q=11 dư 3 ; n:m=17 dư 4 

Ta được : a=7b+5 ; p=11q+3 ; n=17m+4

a.b.c = (7b+5)(11q+3)(17m+4)

a.b.c=1309.b.q.m+60 

Vì 1309.b.q.m chia hết cho 1309  nên số dư của số đó cho 1309 là 60 

Sai thôi nha 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lady Ice
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
letienluc
Xem chi tiết
Nhung Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Phan Thanh Bình
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
ShuShi
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết