Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (3)

Kim Taehyung
poppy Trang

Câu trả lời:

400

k nha