Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 787
Điểm GP 102
Điểm SP 738

Người theo dõi (312)

Phùng Gia Linh
Zhou jieqiong
Hophuong Nguyen
bangtan sonyeondan

Đang theo dõi (779)

hoang
Nguyễn Duy Khang
ntd1412
nam khánh