Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 2089
Điểm GP 828
Điểm SP 2550

Người theo dõi (525)

chiukiuxiu
Trần Phúc
phynit
•  Zero  ✰  •

Đang theo dõi (54)

Dòng thời gian