Ôn tập toán 6

letienluc

Một số tự nhiên chia cho 11 dư 2, chia cho 12 dư 5. Hỏi số đó chia cho 132 dư bao nhiêu

Nguyễn Ngọc Đạt
24 tháng 11 2016 lúc 20:28

sai đề đúng không bạn , chia 11 dư 6 chứ .

Một số tự nhiên chia 11 dư 6, chia 12 dư 5. Hỏi số đó chia 132 dư bao nhiêu

Goi so tu nhien can tim la a

a chia 11 du 6 =>a-6 chia het cho 11 => a-6-11 chia het cho 11=>a-17 chia het cho 11

a chia 12 du 5=>a-5 chia het cho 12 => a-5-12 chia het cho 12 =>a-17 chia het cho 12

=>a-17 chia het cho 11;12

=>a-17 thuoc B(11;12) ma BCNN(11;12)=12

=>a-17 chia het cho 132

=>a chia 132 du 17 (dpcm)

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Tất Đạt
24 tháng 11 2016 lúc 20:35

Nếu chia 11 dư 6 thì ta làm như thế này:

Gọi số cần tìm là a

Ta có:a:11 dư 6\(\Rightarrow a-6⋮11\Rightarrow a-6-11⋮11\Rightarrow a-17⋮11\)(1)

a:12 dư 5\(\Rightarrow a-5⋮12\Rightarrow a-5-12⋮12\Rightarrow a-17⋮12\)(2)

Từ (1) và (2)\(\Rightarrow a-17⋮11\) và 12

Mà ƯCLN(11,12)=1

\(\Rightarrow a-17⋮11\cdot12=132\)

\(\Rightarrow\)a chia 132 có số dư là 17

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đại Phạm Khắc
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Anh
Xem chi tiết
Lady Ice
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết
Cửu vĩ linh hồ Kurama
Xem chi tiết