Ôn tập toán 6

Đại Phạm Khắc

Em hãy tìm một số tự nhiên mà số đó chia cho 12 dư 5; chia cho 15 dư 2. Hỏi số đó chia cho 60 thì dư bao nhiêu ?

Kurenai Aki
22 tháng 12 2016 lúc 9:11

Số cần tìm: 77

Dư 17

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
letienluc
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Anh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Lady Ice
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết