Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 125
Điểm GP 14
Điểm SP 188

Người theo dõi (25)

lolvn
Hương bên đèo
Aoi Kiriya
ĐặngBáHải

Đang theo dõi (8)

Park Huyền Linh
phạmductu
HAIĐANG
haidangb
BAHAI