Đỗ Quyên

loading...

Hôm nay chúng mình cùng học và phân biệt các từ vựng về Fruits and Vegetables nhé

Bảo Chu Văn An
24 tháng 11 lúc 20:40

Fruits:
Apple
Banana
Orange
Strawberry
Peach
Pineapple
Cherries
Vegetables:
Brocolli
Carrot
Pepper
Cucumber
Lettuce
Peas
Tomato
Onion

Bình luận (4)
ᴳᵒᵈ乡anime♕
24 tháng 11 lúc 20:42

fruits: apple,banana, orange, strawberry, peach, pineapple, cherries

vegetables: broccoli, carrot,pepper,cucumber,lettuce,peas,tomato,onions

Bình luận (3)
Phước Lộc
24 tháng 11 lúc 20:43

Fruits: Apple, Banana, Orange, Strawberry, Peach, Pineapple, Cherries, Tomato.

Vegetables: Broccoli, Carrot, Pepper, Cucumber, Lettuce, Peas, Onions.

Bình luận (1)
Ngô hải nam
24 tháng 11 lúc 20:44

fruits : apple, banana, pepper, cucumber, orange, peach, pineapple, cherries, 

strawbery

vegetables: broccoli, carrot, lettuce, peas, tomato, onions

Bình luận (1)
Nhật Văn
24 tháng 11 lúc 20:45

-Fruits:
+Apple
+Banana
+Orange
+Strawberry
+Peach
+Pineapple
+Cherries
-Vegetables:
+Broccoli
+Carrot
+Pepper
+Cucumber
+Lettuce
+Peas
+Tomato
+Onions

Bình luận (2)
Trần Thị Ngọc Duyên
24 tháng 11 lúc 20:56

Fruits

apple , banana , orange , strawberry , peach , pineapple , cherries

Vegetables

broccoli , carrot , pepper , cucumber , lettuce , peas , tomato , onions 

Bình luận (0)
Bé Na đi lạc
24 tháng 11 lúc 20:57

Fruits: Apple, banana, strawberry, peach, cherries, orange, pineapple

Vegetables: Broccoli, carrot, onions, tomato, cucumber, lettuce,peas, peper

Bình luận (0)
Pikachu
24 tháng 11 lúc 21:00

fruit:

apple banana orange strawberry peach pineapple cherries

vegetable

broccoli carrot pepper cucumber lettuce peas tomato onions 

Bình luận (0)
ERROR
24 tháng 11 lúc 21:11

fruits : apple , banana , orange , strawberry , peach , pineapple , cherries

vegetables : broccoli , carror , pepper , cucumber , lettuce , peas , tomato , onions

Bình luận (0)
Quang Trung Lê
24 tháng 11 lúc 21:16

Fruits:
Apple Banana Orange Strawberry Peach Pineapple Cherries
Vegetables:
Brocolli Carrot Pepper Cucumber Lettuce Peas Tomato Onions

Bình luận (0)

Fruits:
Apple
Banana
Orange
Strawberry
Peach
Pineapple
Cherries

Vegetables:
Brocolli
Carrot
Pepper
Cucumber
Lettuce
Peas
Tomato
Onion
@Thiên Bình

 

Bình luận (1)
Huỳnh Gia Huy
Hôm kia lúc 20:03

Bình luận (0)
Huỳnh Gia Huy
Hôm kia lúc 20:05

Bình luận (0)
Huỳnh Gia Huy
Hôm kia lúc 20:06

Bình luận (0)
Huỳnh Gia Huy
Hôm kia lúc 20:06

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Toàn
Hôm kia lúc 20:26

Fruits:
Apple
Banana
Orange
Strawberry
Peach
Pineapple
Cherries
Vegetables:
Brocolli
Carrot
Pepper
Cucumber
Lettuce
Peas
Tomato
Onion

Bình luận (0)
Nga Nguyễn Phương
Hôm kia lúc 21:07

Fruits

apple

banana

orange

stawberry

peach

pineapple

cherries

vegetable

broccoli

carrot

pepper

cucumber

lettuce

peas

tomato

onions

Bình luận (0)
GiaHuyLuong5AA
Hôm kia lúc 5:48

Fruits: Apple, Banana, Orange, Strawberry, Peach, Pineapple, Cherries, Tomato.

Vegetables: Broccoli, Carrot, Pepper, Cucumber, Lettuce, Peas, Onions.

Bình luận (0)
Nguyễn Bách
23 giờ trước (19:08)

Fruit: apple,banana,orange,strawberry,peach,pineapple,cherries.

Vegetables:brocoli,carrot,pepper,cucumber,lettuce,peas,onions.

Bình luận (0)
Biebie-chan
20 giờ trước (22:37)

Fruits:

Apple
Banana
Orange
Strawberry
Peach
Pineapple
Cherries
Vegetables:
Brocolli
Carrot
Pepper
Cucumber
Lettuce
Peas
Tomato
Onion

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn duy quý
Xem chi tiết
Khinh Yên
Xem chi tiết
Chúc Phương
Xem chi tiết
Gia Quỳnh
Xem chi tiết
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
tkngoc
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hiền
Xem chi tiết
Thảo Gem Chu
Xem chi tiết