Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 407
Điểm GP 3
Điểm SP 462

Người theo dõi (9)

Miền Nguyễn
Thảo Nhung
NT.Mèo_sợ_yeeu
Friendly girl

Đang theo dõi (17)

_silverlining
Doraemon2611
Đỗ Quyên