Đỗ Quyên

undefined

Đun nóng nước muối trong một xoong nhỏ. Đậy vung. Khi nước sôi, nhanh chóng mở vung ra, em sẽ thấy nhiều giọt nước trên nắp vung.

a. Tại sao nước đọng trên nắp vung?

b. Em hãy nếm xem những giọt nước đó có vị gì? Từ đó cho biết chất nào trong nước muối đã bay hơi.

Dzịt
13 tháng 9 lúc 10:09

a. Khi sôi thì nước sẽ bị bốc hơi, nhưng do đậy vung nên hơi nước không thoát ra ngoài được \(\Rightarrow\) hơi nước tụ lại thành nhiều giọt nước trên nắp vung.

b. Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
13 tháng 9 lúc 10:05

a) Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh (nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước) nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (2)
Hắc Hoàng Thiên Sữa
13 tháng 9 lúc 10:05

a) Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh, nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (2)
htfziang
13 tháng 9 lúc 10:11

a, Vì khi hơi nước gặp vung lạnh thì nó ngưng tụ, tạo thành những giọt nước trên vung.

b. Nước trên nắp vung không bị mặn vì khi bay hơi chỉ bay hơi nước chứ không bay hơi cả muối

Bình luận (0)
#Blue Sky
13 tháng 9 lúc 10:14

Theo em:
a) Vì hơi nước bay lên trên, đọng vào nắp vung, tạo ra giọt nước → nước bị đọng trên nắp vung.
b) Những giọt nước đó không có vị gì cả → Chất nước ở nước muối trong xoong đã bay hơi.

Bình luận (3)
M r . V ô D a n h
13 tháng 9 lúc 10:20

a. Vì khi đun nước, nước nóng, khí bốc hơi lên. Hơi nước gặp lạnh vì nắp vung có thấp hơn nhiệt độ sôi của nước, nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b. Nước trên nắp vung không có vị gì vì chỉ có nước bay hơi chứ muối không bay hơi

Bình luận (1)
lê viết sang
13 tháng 9 lúc 11:04

 Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh, nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (0)
phạm mai phuong
13 tháng 9 lúc 11:30

a) Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (0)
Letters
13 tháng 9 lúc 13:02

-Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh, nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

- Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (0)
Tiểu Linh Linh
13 tháng 9 lúc 15:11

ok

Bình luận (0)
Đỗ khôi Nguyên
13 tháng 9 lúc 15:13

a) Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh (nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước) nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơ

Bình luận (0)
Lê Nhật Thiên Đức
13 tháng 9 lúc 15:58

Ba bạn Na, Nam, Lan cùng đo chiều cao của bạn Hùng. Các bạn đề nghị Hùng đứng sát 
vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Hùng để đánh dấu chiều cao của Hùng vào 
tường. Sau đó, dùng thước cuộn có GHĐ 2 m và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều cao từ mặt 
sàn đến chỗ đánh dấu trên tường. Kết quả đo được Na, Nam, Lan ghi lần lượt là: 165,3 
cm; 165,5 cm; 166,7 cm. Kết quả của bạn nào được ghi chính xác?

Bình luận (0)
sakuraharuno1234
13 tháng 9 lúc 16:24

a. Khi sôi thì nước sẽ bị bốc hơi, nhưng do đậy vung nên hơi nước không thoát ra ngoài được ⇒⇒ hơi nước tụ lại thành nhiều giọt nước trên nắp vung.

b. Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

Bình luận (0)
men nguyenthi
13 tháng 9 lúc 20:23

a

Bình luận (0)
Bảo Ngọc Vũ
13 tháng 9 lúc 20:51

a) Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh (nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước) nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (0)
sunny
13 tháng 9 lúc 21:40

Khi nước sôi lượng hơi từ nước bốc ko có chỗ thoát hoặc chỗ toát ko đủ sẽ tụ lại ở đó thành nhiều giọt nc trên nắp vung. 

- Theo em nó sẽ gần giống với nc thường ngày ta uống ( tuy em chx thử ) Phần nước trong muối sẽ bay hơi ạ

Trên là phần trả lời bài của em ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
14 tháng 9 lúc 8:26

a. Khi sôi thì nước sẽ bị bốc hơi, nhưng do đậy vung nên hơi nước không thoát ra ngoài được ⇒⇒ hơi nước tụ lại thành nhiều giọt nước trên nắp vung.

b. Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

Bình luận (0)

a) Vì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh (nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước) nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.
b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (0)
Phương Thúy Lê
14 tháng 9 lúc 16:14

a. Khi sôi thì nước sẽ bị bốc hơi, nhưng do đậy vung nên hơi nước không thoát ra ngoài được 

 hơi nước tụ lại thành nhiều giọt nước trên nắp vung.

b. Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

Bình luận (0)
hiếu
15 tháng 9 lúc 9:49

ì khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh (nhiệt độ nắp vung thấp hơn nhiệt độ sôi của nước) nên sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước.

b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi

Bình luận (0)
Lionel Messi
15 tháng 9 lúc 15:15

a. Khi sôi thì nước sẽ bị bốc hơi, nhưng do đậy vung nên hơi nước không thoát ra ngoài được ⇒ hơi nước tụ lại thành nhiều giọt nước trên nắp vung.

b. Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

  

Bình luận (0)
Chung Cao Văn
15 tháng 9 lúc 21:19

a. Khi sôi thì nước sẽ bị bốc hơi, nhưng do đậy vung nên hơi nước không thoát ra ngoài được ⇒⇒ hơi nước tụ lại thành nhiều giọt nước trên nắp vung.

b. Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

Bình luận (0)
GDucky
19 tháng 9 lúc 6:02

a, Vì khi trong thời gian nấu cơm, hơi nước sẽ bốc lên nhưng không có chỗ thoát hơi nên ngưng tụ lại ở dưới nắp cơm.

b, Có vị giống nước bình thường. Nước trong nước muối đã bay hơi.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh Anh
19 tháng 9 lúc 12:47

 a,khi nước nóng sẽ có hơi bốc  lên , nhưng do đậy vụng nước nên hơi nước không thể thoát ra được, cho nên hơi nước sẽ tụ thành những giọt nước sẽ tụ lại và thành nhiều giọt nước trên nắp vụng .

b và nước trên nắp sẽ có vị mặn vì chỉ có mình nước sôi bay hơi chứ muối không bay hơi được

Bình luận (1)
Nguyễn Thảo Nhi
Hôm kia lúc 11:27

a. Khi nước sôi  thì nước sẽ bị bốc hơi,  nhưng do đậy vung kín nên hơi nước không bay ra ngoài được . Vậy nên hơi nước thành nhiều giọt nước trên nắp vung .

b. Có vị giống nước bình thường , không có vị mặn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN