Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 873
Điểm GP 8
Điểm SP 369

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (10)

Trần Quỳnh Chi
Lê Thế Phong
Akai Haruma