Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 223
Điểm GP 0
Điểm SP 122

Người theo dõi (16)

TÚ CÓ NY
Toàn Nguyễn
lê min hy
Hoài Nhi Bùi

Đang theo dõi (32)

Đờ rim
MinYewCou
Minh
Phương