Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 180
Số lượng câu trả lời 76
Điểm GP 0
Điểm SP 25

Người theo dõi (12)

Mr 9323
thư anh
Chu Diệu Linh
BichPhuong2k9

Đang theo dõi (1)

sakuraharuno1234