Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 272
Số lượng câu trả lời 4803
Điểm GP 189
Điểm SP 3185

Người theo dõi (110)

Đang theo dõi (8)

Trả lời hết
Khách vãng lai
Pikachu
Hương Nguyễn

Câu trả lời:

p = F/S

Câu trả lời:

p=d.h