ADN - Gen - Mã di truyền

Thảo Châu

1 gen của E.coli dài 0,408 um. Mạch mang mã gốc của gen có A = 240, T = 360, X = 300. Gen phiên mã tạo ra mARN. Theo lý thuyết, số loại bộ ba tối đa có thể có trên 1 phân tử mARN là:

A. 27 loại

B. 62 loại

C. 9 loại

D. 64 loại

Nhật Linh
29 tháng 9 2017 lúc 7:47

1 gen của E.coli dài 0,408 um. Mạch mang mã gốc của gen có A = 240, T = 360, X = 300. Gen phiên mã tạo ra mARN. Theo lý thuyết, số loại bộ ba tối đa có thể có trên 1 phân tử mARN là:

A. 27 loại

B. 62 loại

C. 9 loại

D. 64 loại

Mik nghĩ vậy ^.^

Bình luận (0)
kanna
9 tháng 1 2019 lúc 16:26

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thanh Thế
Xem chi tiết
quynh my
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
Trần Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
Hảo Minh
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Phạm Linh Chi
Xem chi tiết
Dong Trần
Xem chi tiết