iloveyou
Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 18:43

Bài 5:

1) \(2\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}-3\sqrt{3x}=-30\left(x\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3x}\left(2-4-3\right)=-30\)

\(\Leftrightarrow-5\sqrt{3x}=-30\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3x}=6\)

\(\Leftrightarrow3x=36\)

\(\Leftrightarrow x=12\left(tm\right)\) 

2) \(3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x}+7\sqrt{18x}=28\left(x\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow3\sqrt{2x}-10\sqrt{2x}+21\sqrt{2x}=28\)

\(\Leftrightarrow14\sqrt{2x}=28\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x}=2\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

\(\Leftrightarrow x=2\left(tm\right)\)

3) \(5\sqrt{12x}-4\sqrt{3x}+2\sqrt{48x}=14\left(x\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow10\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}+8\sqrt{3x}=14\)

\(\Leftrightarrow14\sqrt{3x}=14\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3x}=1\)

\(\Leftrightarrow3x=1\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}\left(tm\right)\) 

4) \(\sqrt{4x-20}+\sqrt{x-5}-\dfrac{1}{3}\sqrt{9x-45}=4\left(x\ge5\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{4\left(x-5\right)}+\sqrt{x-5}-\dfrac{1}{3}\cdot3\sqrt{x-5}=4\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x-5}+\sqrt{x-5}-\sqrt{x-5}=4\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x-5}=4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x-5}=2\)

\(\Leftrightarrow x-5=4\)

\(\Leftrightarrow x=9\left(tm\right)\)

Bình luận (1)
iloveyou
10 tháng 11 lúc 18:36

help

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:11

5: ĐKXĐ: x>=1/2

\(\sqrt{2x-1}=\sqrt{2}-1\)

=>\(2x-1=\left(\sqrt{2}-1\right)^2=3-2\sqrt{2}\)

=>\(2x=3-2\sqrt{2}+1=4-2\sqrt{2}\)

=>\(x=2-\sqrt{2}\)(nhận)

6: ĐKXĐ: x>=-5

\(\sqrt{x+5}=\sqrt{3}-2\)

mà \(\sqrt{3}-2=\sqrt{3}-\sqrt{4}< 0\)

nên phương trình vô nghiệm

7: 

ĐKXĐ: x>=-11/3

\(\sqrt{3x+11}=3+\sqrt{2}\)

=>\(3x+11=\left(3+\sqrt{2}\right)^2=11+6\sqrt{2}\)

=>\(3x=6\sqrt{2}\)

=>\(x=2\sqrt{2}\left(nhận\right)\)

8: ĐKXĐ: x>=-38

\(\sqrt{x+38}=3+\sqrt{5}\)

=>\(x+38=\left(3+\sqrt{5}\right)^2=14+6\sqrt{5}\)

=>\(x=14+6\sqrt{5}-38=-24+6\sqrt{5}\)(nhận)

9: ĐKXĐ: x>=-5

\(\sqrt{4x+20}-3\sqrt{x+5}-\dfrac{4}{3}\cdot\sqrt[2]{9x+45}=6\)

=>\(2\sqrt{x+5}-3\sqrt{x+5}-\dfrac{4}{3}\cdot3\sqrt{x+5}=6\)

=>\(-5\sqrt{x+5}=6\)(vô lý)

=>Phương trình vô nghiệm

10: ĐKXĐ: x>=1

\(\sqrt{25x-25}-\dfrac{15}{2}\cdot\sqrt{\dfrac{x-1}{9}}=6+\sqrt{x-1}\)

=>\(5\sqrt{x-1}-\dfrac{15}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{x-1}}{3}-\sqrt{x-1}=6\)

=>\(\dfrac{3}{2}\cdot\sqrt{x-1}=6\)

=>\(\sqrt{x-1}=4\)

=>x-1=16

=>x=17(nhận)

11: ĐKXĐ: x>=0

\(\dfrac{3\sqrt{x}-5}{2}-\dfrac{2\sqrt{x}-7}{3}=\sqrt{x}-1\)

=>\(\dfrac{3\left(3\sqrt{x}-5\right)-2\left(2\sqrt{x}-7\right)}{6}=\sqrt{x}-1\)

=>\(9\sqrt{x}-15-4\sqrt{x}+14=6\left(\sqrt{x}-1\right)=6\sqrt{x}-6\)

=>\(5\sqrt{x}-1=6\sqrt{x}-6\)

=>\(-\sqrt{x}=-5\)

=>\(\sqrt{x}=5\)

=>x=25(nhận)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)