Pham Trong Bach

Rút gọn các biểu thức sau: 27 a - 3 2 48   v ớ i   a > 3

Cao Minh Tâm
10 tháng 3 2018 lúc 9:40

(vì a > 3 nên |a - 3| = a - 3)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngân
Xem chi tiết
hải đăng
Xem chi tiết
Minh Joyce
Xem chi tiết
M A S T E R🍎『LⓊƒƒỾ 』⁀...
Xem chi tiết
乡☪ɦαทɦ💥☪ɦųα✔
Xem chi tiết
Lương Phước
Xem chi tiết
6.Phạm Minh Châu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Dương An Hạ
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)