Pham Trong Bach

Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính R = 2cm, góc AOB = 75o.

Tính độ dài hai cung AqB và ApB

Cao Minh Tâm
26 tháng 6 2019 lúc 13:13

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
thai
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Thảo Thanh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Chi Nguyen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)